โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค

ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                           


ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาคณิตสาสตร์ 
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                           


ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาประวัติศาสตร์ 
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาพระพุทธศาสนา 
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาภาษาไทย 
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาวิทยาศาสตร์
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                               ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาสังคมศึกษา 
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                                


ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์)
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                            


ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2                                            


ข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


                                             

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น