โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

สอบใบขับขี่

คลิกที่ชื่อเพื่อทำข้อสอบ

ข้อสอบสำหรับขอใบอนุญาติขับขี่ใหม่ 


ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด กฏหมายว่าด้วยรถยนต์


กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ชุดที่ 1

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ชุดที่ 2

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ชุดที่ 3


ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด กฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก

กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ชุดที่ 1

กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ชุดที่ 2


ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด เครื่องหมายพื้นทาง

เครื่องหมายพื้นทาง ชุดที่ 1


ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด ป้ายบังคับ 

ป้ายบังคับ ชุดที่ 1

ป้ายบังคับ ชุดที่ 2


ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด ป้ายเตือน

ป้ายเตือน ชุดที่ 1

ป้ายเตือน ชุดที่ 2

ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด ป้ายแนะนำ + ป้ายเตือนป้ายแนะนำ + ป้ายเตือน

ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด มารยาทและจิตสำนึก 


มารยาทและจิตสำนึก ชุดที่ 4

มารยาทและจิตสำนึก ชุดที่ 3

มารยาทและจิตสำนึก ชุดที่ 2

มารยาทและจิตสำนึก ชุดที่ 1

ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด  เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยชุดที่ 1

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ชุดที่ 1

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ชุดที่ 2

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยชุดที่ 3


เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ชุดที่ 4

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น