โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Saturday, July 26, 2014

แจกฟรีข้อสอบพร้อมเฉลย สำหรับสอบทำใบขับขี่ใหม่ หมวด กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ชุดที่ 1

ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ชุดที่ 1

เกณฑ์ในการสอบใบอนุญาติขับรถใหม่ เริ่มตั่งแต่ 1 มิถุนายน 2557 เปลี่ยนข้อสอบจากเดิม มี 30 ข้อเพิ่มมาเป็น 50 ข้อ และต้องได้ คะแนน 90 % ขึ้นไปจึงจะผ่าน หรือต้องถูก 45 ข้อขึ้นไปจึงจะผ่าน

สำหรับแบบทดสอบนี้เป็นข้อสอบทำใบขับขี่ออนไลน์จะโหลดเก็บไว้ทำก็ได้นะครับโหลดฟรี  ข้อสอบมี 30 ข้อนะครับคุณต้องพยายามทำให้ถูกทั้ง 30 ข้อ โอกาสที่คุณจะทำข้อสอบจริงผ่านก็มีมากขึ้น ข้อสอบชุดนี้จะมีในข้อสอบจริงด้วย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในข้อไหนหรือชุดไหน ก่อนทำข้อสอบ ผมแนะนำให้เข้าไปอ่านข้อมูลของเว็บนี้ก่อน  www.kruaon.com     

วิธีทำข้อสอบ


  1.  คลิกที่เริ่มทำข้อสอบ
  2. คลิกเลือก ก, ข, ค, ง
  3. คลิกส่งคำตอบ(ถ้ายังไม่ส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้)
  4. เริ่มทำข้อต่อไป
No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น