โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

แนวข้อสอบปลายภาค ม.2

แนวข้อสอบปลายภาค ม.2 
แนวข้อสอบปลายภาค วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 1วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 2
ยังหาข้อสอบไม่ได้เลยครับ
แนวข้อสอบปลายภาค  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2

วิชาสังคมศึกษา  ฉบับที่ 1 วิชาสังคมศึกษา  ฉบับที่ 2
วิชาสังคมศึกษา  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1(ภูมิศาสตร์)
วิชาสังคมศึกษา  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2(ภูมิศาสตร์)
วิชาสังคมศึกษา  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3(วิชาเศรษฐศาสตร์)
วิชาสังคมศึกษา  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4(วิชาเศรษฐศาสตร์)
วิชาสังคมศึกษา  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 5(วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม)
วิชาสังคมศึกษา  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 6(วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม)
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 7(วิชาประวัติศาสตร์)
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 8(วิชาประวัติศาสตร์)
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 9(วิชาพระพุทธศาสนา)
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 10(วิชาพระพุทธศาสนา)


แนวข้อสอบปลายภาค วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 2
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบปลายภาค วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น