โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบมาตรฐาน ม.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


รวมข้อสอบติวทุกวิชา เทอม 1เทอม 2,โหลดฟรีแบบทดสอบ ม.2,ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัย .2 ,สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,แบบฝึกหัดและข้อสอบ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ข้อสอบแบบออนไลน์ ม.2, แนวข้อสอบแบบปรนัยพร้อมเฉลย ม.2,ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาคณิตสาสตร์ ม.2
.2 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                           


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาประวัติศาสตร์ ม.2
.2 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ม.2
.2 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาไทย ม.2
.2 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3
ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3                  


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
.2 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3
ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3               


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสังคมศึกษา ม.2
.2 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3
ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3                  


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ม.2
.2 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3
ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3                  


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ม.2
.2 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                           

1 comment:

  1. ข้อสอบภาษาอังกฤษข้อ10ใส่โจทย์ผิดค่ะ และหลายข้อมีคำตอบ2คำตอบค่ะ

    ReplyDelete

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น