โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบมาตรฐาน ม.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รวมข้อสอบติวทุกวิชา เทอม 1เทอม 2,โหลดฟรีแบบทดสอบ ม.1,ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัย .1 ,สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,แบบฝึกหัดและข้อสอบ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ข้อสอบแบบออนไลน์ ม.1, แนวข้อสอบแบบปรนัยพร้อมเฉลย ม.1,ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาคณิตสาสตร์ ม.1
ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                           


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาประวัติศาสตร์ ม.1
ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ม.1
ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาไทย ม.1
ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3
ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
.1 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3
ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3                  ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสังคมศึกษา ม.1
.1 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3
ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3                  


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ม.1
.1 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3
ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3                  


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1
.1 ชุดที่ ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1ม.1 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                             

2 comments:

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น