โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Saturday, September 13, 2014

ข้อสอบมาตรฐาน พร้อมเฉลย วิชาประวัติศาสตร์ ม .1 ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์
เตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 1 วิชาประวัติศาสตร์ ข้อสอบเก่า วิชาประวัติศาสตร์ ม.1
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ม.1
ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาประวัติศาสตร์ ม
.1

พระปรางค์สามยอด ลพบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรละโว้ในข้อใดได้ถูกต้องที่สุด
         ก.   เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรกัมพูชา
         ข.   รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากขอม
         ค.   นับถือหลายศาสนาผสมผสานกัน
         ง.   มีอิทธิพลเหนือดินแดนสุวรรณภูมิ
การก่อตั้งสร้างบ้านเมืองในดินแดนไทยเริ่มต้นในช่วงเวลาใด
         ก.   ก่อนจากสิ้นสุดยุคหินใหม่                        ข.   หลังพ่อค้าอินเดียเดินทางเข้ามา
         ค.   ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๗                       ง.   พร้อมกับการนับถือพระพุทธศาสนา
ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
         ก.   ภาคเหนือ : โยนกเชียงแสน                       ข.   ภาคกลาง : ทวารวดี
         ค.   ภาคใต้ : ตามพรลิงค์                               ง.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ล้านนา

ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 24 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น