โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Saturday, September 13, 2014

ข้อสอบทำใบขับขี่ใหม่พร้อมเฉลย หมวด มารยาทและจิตสำนึก ชุดที่ 3

ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด มารยาทและจิตสำนึก ชุดที่ 3
ข้อสอบใบขับขี่ทำใบขับขี่ รถยนต์พร้อมเฉลยแจกฟรีคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ รถยนต์แบบใหม่ พร้อมเฉลยตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์แบบใหม่ที่ใช้สอบจริง

ข้อใดผิด 
ก.ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย
ข.ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ
ค.ห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนน
ง.ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง
สาเหตุอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด 
ก.ผู้ขับขี่รถ
ข.สภาพถนน
ค.สภาพรถ
ง.สิ่งแวดล้อม 
สาเหตุใดที่ทำให้การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 
ก.ขับรถชิดคันหน้า
ข.ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย
ค.ขับรถตัดหน้าอย่ากระชั้นชิด
ง.ขับรถเร็วเกิดอัตราที่กำหนด
ข้อใดเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ควรกระทำ 
ก.ขับช้าชิดขวา
ข.ขับเร็วชิดขวา
ค.ขับช้าชิดซ้าย
ง.ถูกทุกข้อ
ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ต้องทำถูก 27 ข้อ หรือ 90% ขึ้นไปจึงจะผ่าน
แต่สำหรับข้อสอบเวลาสอบจริงจะมีทั้งหมด 50 ข้อ ต้องทำถูก 45 ข้อ หรือ 90 % ขึ้นไปจึงจะผ่าน
แบบทดสอบออนไลน์สำหรับสอบใบขับขี่นี้ จะเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบเพื่อขอทำใบขับขี่
วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป

สอบให้ได้คะแนนเต็มนะครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น