โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

แนวข้อสอบปลายภาค ม.1

แนวข้อสอบปลายภาค ม.1 

แนวข้อสอบปลายภาค วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.1

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 1วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 2
วิชาการงานอาชีพ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาการงานอาชีพ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาการงานอาชีพ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
วิชาการงานอาชีพ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์  ม.1

วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1วิชาคณิตศาสตร์  ฉบับที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบปลายภาค วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 2
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบปลายภาค  วิชาภาษาไทย ม.1

 วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1  วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 2
วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบปลายภาค วิชาวิทยาศาสตร์  ม.1

วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค วิชาศิลปะ  ม.1

วิชาศิลปะ ฉบับที่ 1 วิชาศิลปะ ฉบับที่ 2
วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
วิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ม.1

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับที่ 2
วิชาสังคมศึกษา(หน้าที่พลเมือง) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาสังคมศึกษา(หน้าที่พลเมือง) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาสังคมศึกษา(ภูมิศาสตร์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
วิชาสังคมศึกษา(ภูมิศาสตร์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4
วิชาสังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 5
วิชาสังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 6
วิชาสังคมศึกษา  (ประวัติศาสตร์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 7
วิชาสังคมศึกษา  (ประวัติศาสตร์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 8
วิชาสังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 9
วิชาสังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 10


แนวข้อสอบปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษ  ม.1

วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น