โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบเก่า GAT/PAT ปี 52 สอบครั้งที่ 1

ข้อสอบ GAT/PAT ปี 52 สอบครั้งที่ 1

แนวข้อสอบ GAT รหัสวิชา 85 วิชาความถนัดทั่วไป (ตอนที่ 2)

GAT รหัสวิชา 85 (ตอนที่ 2)ชุดที่ 1 ตอนที่ 1GAT รหัสวิชา 85 (ตอนที่ 2)ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ PAT 1 รหัสวิชา 71  ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

 PAT 1 รหัสวิชา 71  ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 PAT 1 รหัสวิชา 71  ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ PAT 2 รหัสวิชา 72  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

 PAT 2 รหัสวิชา 72 ตอนที่ 1
(สาระ 1.1 ชีววิทยา )
 PAT 2 รหัสวิชา 72 ตอนที่ 2
(สาระ 1.1 ชีววิทยา )
 PAT 2 รหัสวิชา 72  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3 (สาระ 1.2 เคมี)PAT 2 รหัสวิชา 72  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  ตอนที่ 4 (สาระ 1.3 ฟิสิกส์)
PAT 2 รหัสวิชา 72  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  ตอนที่ 5 (สาระ 1.4 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ)


แนวข้อสอบ PAT 3 รหัสวิชา 73  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 PAT 3 รหัสวิชา 73   ตอนที่ 1
 PAT 3 รหัสวิชา 73   ตอนที่ 2


แนวข้อสอบ PAT 4 รหัสวิชา 74 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 PAT 4 รหัสวิชา 74   ตอนที่ 1แนวข้อสอบ PAT 5 รหัสวิชา 75 วิชา ความถนัดทางวิชาชีพครู 

PAT 5 รหัสวิชา 75 ตอนที่ 1PAT 5 รหัสวิชา 75 ตอนที่ 2PAT 5 รหัสวิชา 75 ตอนที่ 3
PAT 5 รหัสวิชา 75 ตอนที่ 4PAT 5 รหัสวิชา 75  ตอนที่ 5 


แนวข้อสอบ PAT 6 รหัสวิชา 76 วิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 

PAT 6 รหัสวิชา 76 ตอนที่ 1PAT 6 รหัสวิชา 76 ตอนที่ 2
PAT 6 รหัสวิชา 76 ตอนที่ 3PAT 5 รหัสวิชา 76 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบ PAT 7.1 รหัสวิชา 77 วิชา ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่ 1PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่ 2
PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่ 3PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบ PAT 7.2 รหัสวิชา 78 วิชา ความถนัดทางภาษาเยอรมัน  

PAT 7.2 รหัสวิชา 78 ตอนที่ 1PAT 7.2 รหัสวิชา 78  ตอนที่ 2
PAT 7.2 รหัสวิชา 78 ตอนที่ 3PAT 7.2 รหัสวิชา 78 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบ PAT 7.3 รหัสวิชา 79 วิชา ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่ 1PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่ 2
PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่ 3PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบ PAT 7.4 รหัสวิชา 80 วิชา ความถนัดทางภาษาจีน

PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 1PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 2
PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 3PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบ PAT 7.5 รหัสวิชา 81 วิชา ความถนัดทางภาษาอาหรับ

PAT 7.5 รหัสวิชา 81 ตอนที่ 1PAT 7.5 รหัสวิชา 81 ตอนที่ 2
PAT 7.5 รหัสวิชา 81 ตอนที่ 3PAT 7.5 รหัสวิชา 81 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบ PAT 7.6 รหัสวิชา 82 วิชา ความถนัดทางภาษาบาลี 

PAT 7.6 รหัสวิชา 82  ตอนที่ 1PAT 7.6 รหัสวิชา 82  ตอนที่ 2
PAT 7.6 รหัสวิชา 82  ตอนที่ 3PAT 7.6 รหัสวิชา 82  ตอนที่ 4No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น