โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ข้อสอบกลางภาค

แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค,ข้อสอบ ม.2 เทอม 1


แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาคณิตศาสตร์ 

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาภาษาไทย

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค  วิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค  วิชาประวัติศาสตร์ 

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค  วิชาพระพุทธศาสนา

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค  วิชาสังคมศึกษา ฯ

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์)

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 3


แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 3


แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค วิชาภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3

แนวข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 กลางภาค  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3


No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น