โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบ GAT/PAT ปี 52 สอบครั้งที่ 2

ข้อสอบ GAT/PAT ปี 52 สอบครั้งที่ 2

ติวข้อสอบ GAT รหัสวิชา 85 วิชาความถนัดทั่วไป (ตอนที่ 2)

GAT รหัสวิชา 85 (ตอนที่ 2) ตอนที่ 1GAT รหัสวิชา 85 (ตอนที่ 2) ตอนที่ 2GAT รหัสวิชา 85 (ตอนที่ 2) ตอนที่ 3

ติวข้อสอบ PAT 1 รหัสวิชา 71  ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

 PAT 1 รหัสวิชา 71  ตอนที่ 1 PAT 1 รหัสวิชา 71  ตอนที่ 2


ติวข้อสอบ PAT 3 รหัสวิชา 73  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 PAT 3 รหัสวิชา 73   ตอนที่ 1 PAT 3 รหัสวิชา 73   ตอนที่ 2 PAT 3 รหัสวิชา 73   ตอนที่ 3


ติวข้อสอบ PAT 4 รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

PAT 4 รหัสวิชา 74 วิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์


ติวข้อสอบ PAT 5 รหัสวิชา 75 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 

PAT 5 รหัสวิชา 75 ตอนที่ 1PAT 5 รหัสวิชา 75 ตอนที่ 2
PAT 5 รหัสวิชา 75 ตอนที่ 3PAT 5 รหัสวิชา 75 ตอนที่ 4


ติวข้อสอบ PAT 6 รหัสวิชา 76 วิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

PAT 6 รหัสวิชา 76 ตอนที่  1PAT 6 รหัสวิชา 76 ตอนที่ 2PAT 6 รหัสวิชา 76 ตอนที่ 3
PAT 6 รหัสวิชา 76 ตอนที่ 4PAT 6 รหัสวิชา 76 ตอนที่ 5

ติวข้อสอบ PAT 7.1 รหัสวิชา 77 วิชา ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่  1PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่ 2PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่ 3
PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่ 4PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ตอนที่ 5


ติวข้อสอบ PAT 7.2 รหัสวิชา 78 วิชา ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

PAT 7.2 รหัสวิชา 78 ตอนที่  1PAT 7.2 รหัสวิชา 78 ตอนที่ 2PAT 7.2 รหัสวิชา 78 ตอนที่ 3
PAT 7.2 รหัสวิชา 78 ตอนที่ 4PAT 7.2 รหัสวิชา 78 ตอนที่ 5


ติวข้อสอบ PAT 7.3 รหัสวิชา 79 วิชา ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่  1PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่ 2PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่ 3
PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่ 4PAT 7.3 รหัสวิชา 79 ตอนที่ 5


ข้อสอบติว PAT 7.4 รหัสวิชา 80 วิชา ความถนัดทางภาษาจีน
(ตอนที่ 1 ฉบับตัวย่อ) 

PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 1PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 2PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 3
PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 4PAT 7.4 รหัสวิชา 80 ตอนที่ 5


ติวข้อสอบ PAT 7.5 รหัสวิชา 81 วิชา ความถนัดทางภาษาอาหรับ

PAT 7.5 รหัสวิชา 81 ตอนที่ 1PAT 7.5 รหัสวิชา 81 ตอนที่ 2
PAT 7.5 รหัสวิชา 81 ตอนที่ 3PAT 7.5 รหัสวิชา 81 ตอนที่ 4


ติวข้อสอบ PAT 7.6 รหัสวิชา 82 วิชา ความถนัดทางภาษาบาลี

PAT 7.6 รหัสวิชา 82 ตอนที่ 1PAT 7.6 รหัสวิชา 82 ตอนที่ 2PAT 7.6 รหัสวิชา 82 ตอนที่ 3
PAT 7.6 รหัสวิชา 82 ตอนที่ 4PAT 7.6 รหัสวิชา 82 ตอนที่ 5No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น