โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

แนวข้อสอบ GAT / PAT

คลิกเลือกฝึกทำข้อสอบ GAT/PAT
ติวข้อสอบพร้อมเฉลย GAT/PAT จากข้อสอบเก่า

ติวข้อสอบ GAT/PAT   (ข้อสอบปี 52 สอบครั้งที่ 1)

ติวข้อสอบ GAT/PAT   (ข้อสอบปี 52 สอบครั้งที่ 2)

GAT ย่อมาจากคำว่า (General Aptitude Test) หรือการทดสอบความถนัดทั่วไป
เนื้อหา การสอบ
    – การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา
    – การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ
PAT ย่อมาจาก (Professional Aptitude Test) เป็นการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
เนื้อหา การสอบแบ่งเป็น 7 ชุดใหญ่
PAT1 = ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT2 = ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT3 = ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT4 = ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT5 = ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT6 = ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT7 = ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
             PAT7.1 = ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
             PAT7.2 = ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
             PAT7.3 = ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
             PAT7.4 = ความถนัดทางภาษาจีน
             PAT7.5 = ความถนัดทางภาษาอาหรับ
             PAT7.6 = ความถนัดทางภาษาบาลี

การใช้คะแนน GAT/PAT ของคณะต่างๆ(คลิกเพื่ออ่านข้อมูล)

รายละเอียดเกี่ยวกับ การสมัครสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2559(คลิกเลย)No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น