โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปลายภาค

แนวข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 ปลายภาค,ข้อสอบ ม.1 เทอม 1


แนวข้อสอบ ม.1ภาคเรียนที่ 1 ปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษ 

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบ ม.1 ปลายภาค วิชาศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์)

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1 ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 3ฉบับที่ 2 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบ ม.1 ปลายภาค วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4
ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 3ฉบับที่ 2 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4แนวข้อสอบปลายภาค ม.1 วิชาภาษาไทย

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค ม.1 วิชาสังคมศึกษาฯ

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค ม.1 วิชาประวัติศาสตร์

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบปลายภาค ม.1 วิชาพระพุทธศาสนา

ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น