โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Wednesday, October 1, 2014

ข้อสอบติวพร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม .1 ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม.1
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม.1
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ม
.1

จุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
         ก.   ให้ทราบเรื่องราวอินเดียสมัยโบราณ          
         ข.   ชาติที่เจริญแล้วเยาวชนต้องศึกษาศาสนา
         ค.   นำหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
         ง.   ป้องกันมิให้ถูกวัฒนธรรมภายนอกมาครอบ
ในการนับถือศาสนา สามารถนับถือพร้อมกัน ๒ ศาสนาได้หรือไม่
         ก.   ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคคล      
       ข.   ไม่ได้ เพราะผิดกฎบัญญัติของกฎหมาย
         ค.   ได้ เพราะหลักของทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี 
         ง.   ไม่ได้ เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการประกอบพิธีกรรม
ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของศาสนา
         ก.   เป็นเครื่องดับความร้อนทางใจ                  
       ข.   เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมและคุณธรรม
         ค.   เป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
         ง.   เป็นบ่อเกิดแห่งการรวมพลังในการทำสงครามเพื่อศาสนา
ทิศเบื้องหน้าตามหลักทิศ ๖ คือบุคคลใด
         ก.   สามีภรรยา                                             ข.   บิดามารดา          
       ค.   มิตรสหาย                                              ง.   คนงานหรือลูกจ้าง

ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 24 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

ให้กำลังใจในการทำข้อสอบ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น