โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Sunday, September 21, 2014

ข้อสอบติวมาตรฐาน วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ม.3
ข้อสอบเก่า พร้อมเฉลย วิชาประวัติศาสตร์ ม.3
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาประวัติศาสตร์ ม
.3

เทือกเขาใดของทวีปอเมริกาใต้ที่ยาวจากเหนือจดใต้และขนานกับมหาสมุทรแปซิฟิก
         ก.   แอนดีส                                                 ข.   เซียร์รามาเดร
         ค.   แอปปาเลเชียน                               ง.   ดราเกนสเบอร์ก
แหลมฮอร์น (Cope Horn)” มีความเกี่ยวข้องกับข้อใด
         ก.   มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย
         ข.   มหาสมุทรอินเดีย - มหาสมุทรแอตแลนติก
         ค.   มหาสมุทรแอตแลนติก - มหาสมุทรแปซิฟิก
         ง.   มหาสมุทรแอตแลนติก - มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
แม่น้ำสายใดที่มีต้นกำเนิดจากเขตหิมะละลายในประเทศเปรู              
         ก.   แม่น้ำไนล์                                              ข.   แม่น้ำเอลเบ
         ค.   แม่น้ำโวลกา                                           ง.   แม่น้ำแอมะซอน
อาณาจักรอินคา (Inca) ครอบคลุมประเทศใดในปัจจุบัน                                            
         ก.   ชิลี เปรู เม็กซิโก                                       ข.   เอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย
       ค.   เปรู เม็กซิโก อาร์เจนตินา                          ง.   เอกวาดอร์ เม็กซิโก อาร์เจนตินา


ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 24 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น