โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Thursday, September 18, 2014

ข้อสอบทำใบขับขี่ใหม่พร้อมเฉลย หมวด มารยาทและจิตสำนึก ชุดที่ 4

ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด มารยาทและจิตสำนึก ชุดที่ 4
ข้อสอบใบขับขี่ทำใบขับขี่ รถยนต์พร้อมเฉลยแจกฟรีคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ รถยนต์แบบใหม่ พร้อมเฉลยตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์แบบใหม่ที่ใช้สอบจริง

การปฏิบัติในข้อใดถูกต้องตามหลักมารยาทในการขับรถ 
ก.ขับรถด้วยความเร็วสูงและเปลี่ยนช่องจราจรบ่อย
ข.ขับรถตามหลังรถคันหน้าในระยะกระชั้นชิดเพื่อให้หลบทางให้
ค.ใช้สัญญาณแตรไล่คนข้ามถนน
ง.ให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องจราจร 
หากเห็นคนพิการกำลังข้ามถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก.ลดความเร็วและกระพริบไฟสูงใส่คนพิการ
ข.หยุดรอให้คนพิการข้ามผ่านทางไปก่อน
ค.เร่งความเร็วและขับอ้อมไปทางด้านขวาของคนพิการ
ง.หยุดและให้สัญญาณแตรจนกว่าคนพิการข้ามจนพ้นทาง
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
ก.ไม่เปิดไฟสูงในกรณีที่ขับรถสวนทางกัน
ข.ให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อนเลี้ยวรถ
ค.เร่งความเร็วเมื่อมีรถแซงมาขนาบข้าง
ง.ขับชิดซ้ายและให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเมื่อรถคันหลังให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อต้องการแซง

ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ต้องทำถูก 27 ข้อ หรือ 90% ขึ้นไปจึงจะผ่าน
แต่สำหรับข้อสอบเวลาสอบจริงจะมีทั้งหมด 50 ข้อ ต้องทำถูก 45 ข้อ หรือ 90 % ขึ้นไปจึงจะผ่าน
แบบทดสอบออนไลน์สำหรับสอบใบขับขี่นี้ จะเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบเพื่อขอทำใบขับขี่
วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
สอบให้ได้คะแนนเต็มนะครับ

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น