โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Wednesday, October 1, 2014

ข้อสอบติวพร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม .2 ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม.2
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม.2
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ม
.2

บุคคลใดจัดเป็นตัวอย่างของผู้มีหิริโอตตัปปะ
         ก.   สมพงษ์พยายามข่มกลั้นความโกรธที่มีต่อสมโภชน์
         ข.   สมศักดิ์อดนอนเกือบ ๓ อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัวสอบ
         ค.   สมพรได้รับการชมเชยจากแพทย์ว่าเป็นผู้มีกำลังใจดีมาก
         ง.   พลเอกสมรักษ์ยืนยันเสียงแข็ง เงินซื้อตำรวจอย่างผมไม่ได้ 
ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการใช้บทลงโทษตามกฎหมายของสังคม
         ก.   เพื่อปลูกจิตสำนึก                            ข.   เพื่อให้สังคมสงบสุข
         ค.   เพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบ                        ง.   เพื่อให้คนกลัวการกระทำผิด
สิ่งที่จำเป็นในการจัดระเบียบทางสังคมได้แก่ข้อใด
         ก.   กฎหมาย                                      ข.   ข้อบังคับ
         ค.   วิถีประชา                                               ง.   จารีตประเพณี
การคิดให้หลักการกับความมุ่งหมายสอดคล้องกันย่อมนำไปสู่สิ่งใด
         ก.   การกระทำที่เป็นกุศล                               ข.   การกระทำที่มุ่งสู่นิพพาน
       ค.   การกระทำที่ก่อให้เกิดปัญญา                ง.   การกระทำที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 24 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

ให้กำลังใจในการทำข้อสอบ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น