โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Thursday, October 2, 2014

ข้อสอบติวพร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม .3 ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม.3
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาพระพุทธศาสนา ม.3
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ม
.3

สำนวนใดสอดคล้องกับหลักการเดินสายกลางตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
         ก.   ตัวใครตัวมัน                                  ข.   ก่อร่างสร้างตัว
         ค.   พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ                               ง.   นกน้อยทำรังแต่พอตัว
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระพุทธศาสนา
         ก.   สอนให้ปฏิเสธความมั่งคั่ง                        ข.   สอนให้ลดและระงับความโลภ
         ค.   สอนให้มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น               ง.   สอนให้คนแข่งขันกันทำความดี
ลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด
         ก.   การแข่งขัน                                    ข.   การปล่อยวาง
         ค.   เดินสายกลาง                                         ง.   ตระหนี่ถี่เหนียว
ผู้ที่เริ่มฝึกสมาธิในช่วงแรกๆ จิตจะมีสภาพตรงกับข้อใด
         ก.   คิดฟุ้งซ่านสับสน                             ข.   เห็นภาพนิมิตเป็นสีขาว
         ค.   จิตจะค่อยๆ เข้าสู่ภวังค์                            ง.   จิตอ่อนล้าเพราะความเหนื่อย

ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 24 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

ให้กำลังใจในการทำข้อสอบ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น