โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Sunday, October 5, 2014

ข้อสอบติวพร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม .1 ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาไทย ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาไทย ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เตรียมสอบวิชาภาษาไทย สำหรับชั้น ม. 1 ข้อสอบแบบออนไลน์ วิชาภาษาไทยแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.1
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย ม
.1

แนวคิดจากวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง  ตอนพระสังข์ได้รจนาข้อใดกล่าวถูกต้อง
         ก.   ลูกรักใครพ่อแม่ก็รักด้วย
         ข.   รูปร่างหน้าตามีความสำคัญมากกว่าฐานะ
         ค.   แม่อภัยให้ลูกเสมอแม้ว่าลูกจะทำให้เสียใจ
         ง.   คนที่แตกต่างกันมากๆ ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นาน
คำในข้อใดใช้สำหรับตัวละครเอกของเรื่องสังข์ทอง
         ก.   เมื่อนั้น                                                  ข.   บัดนั้น
         ค.   ครานั้น                                                  ง.   มาจะกล่าวบทไป
วรรณคดีของอินเดียเรื่องใดที่มีเนื้อเรื่องตรงกับเรื่องรามเกียรติ์
         ก.   รามสูตร                                                 ข.   รามายณะ
         ค.   มหาภารตะ                                            ง.   นารายณ์อวตาร
ข้อใดไม่ได้หมายถึงพระราม
         ก.   พระหริวงศ์                                             ข.   พระทรงกริช
         ค.   พระทรงจักร                                           ง.   พระทรงสุบรรณ

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ นะครับ

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น