โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Tuesday, October 7, 2014

แจกฟรีข้อสอบติวพร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม 2 วิชาภาษาไทย ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาไทย ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาไทย ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ฝึกทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ใช้ติวในการเตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 2
ข้อสอบแบบออนไลน์วิชาภาษาไทย ม.2
แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยวิชาภาษาไทย ม
.2

ข้อใดคือความหมายตรงกับคำว่า ดัชนี                   
            ก.    รายชื่อหนังสือ เอกสารชื่อบุคคล
            ข.    รายการคำหรือชื่อสำคัญในเรื่อง
            ค.    ข้อความเพิ่มเติมท้ายเล่ม
            ง.     ข้อความที่อ้างอิง หรือสรุปมา
ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของนักอ่านที่ดี
            ก.    จับใจความจากเรื่องที่อ่านได้โดยไม่ต้องอ่านย้อน
            ข.    มีนิสัยรักการอ่าน อยากอ่านอยู่เสมอ
            ค.    อ่านออกเสียงเบาๆ ตามไปด้วย
            ง.     ใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ข้อใดคือหน้าแรกของเว็บไซต์
            ก.    อินเทอร์เน็ต                                                            ข.    เว็บไซต์
            ค.    เว็บเพจ                                                                   ง.     โฮมเพจ
ข้อใด ไม่ใช่ ข้อพิจารณาในการเลือกอ่านสื่อสารสนเทศด้านเนื้อหา
            ก.    ภาษาที่ใช้ไม่โลดโผน รุนแรง
            ข.    ข้อมูลเป็นวิชาการล้วนๆ เพื่อประโยชน์ของผู้อ่าน
         ค.    ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องไม่บิดเบือน
            ง.     การแสดงความคิดเห็น เป็นข้อความเชิงสร้างสรรค์

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป

ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น