โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Sunday, October 12, 2014

แจกฟรีข้อสอบติวพร้อมเฉลยมาตรฐาน ม .1 วิชาสังคมศึกษา ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ 1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา เตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 1
ข้อสอบแบบออนไลน์พร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา ม.1
ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ม
.1

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลและพายุต่างๆ เกือบตลอดปี
       ก.  บรูไน                                         ข.  ฟิลิปปินส์
       ค.  สหภาพพม่า                                ง.  ติมอร์-เลสเต
ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล
       ก.  ไทย                                          ข.  ลาว
       ค.  กัมพูชา                                      ง.  สหภาพพม่า
ข้อความใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       ก.  พบป่าสนบริเวณหาดทรายของทุกประเทศ
       ข.  ป่าดิบมีเฉพาะบริเวณประเทศไทย ลาว สหภาพพม่า
       ค.  พบป่าเบญจพรรณบริเวณประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
       ง.  ป่าชายเลนจะพบบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มาเลเซีย
ประเทศใดเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       ก.  ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม
       ข.  สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์
       ค.  อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน
       ง.  ติมอร์-เลสเต บรูไน สหภาพพม่า

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

การกดไลค์กดแชร์ เป็นการให้กำลังใจที่ดีสำหรับการทำข้อสอบNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น