โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Thursday, October 9, 2014

แจกฟรีข้อสอบติวพร้อมเฉลย ม .3 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 3
ข้อสอบแบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม
.3

โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง
       ก.  ปัจจัยทางบกและทางน้ำ                 ข.  ปัจจัยทางน้ำและอากาศ
       ค.  ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ         ง.  ปัจจัยทางกายภาพและเสถียรภาพ
สิ่งมีชีวิตชนิดใด ควรมีปริมาณมากที่สุดเพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล
       ก.  ผู้ผลิต                                        ข.  ผู้บริโภคพืช
       ค.  ผู้บริโภคสัตว์                               ง.  ผู้ย่อยอินทรียสาร
ขยะมูลฝอยจะล้นโลกถ้าในระบบนิเวศขาดสิ่งมีชีวิตพวกใด
       ก.  ผู้ผลิต                                        ข.  ผู้บริโภค
       ค.  ผู้ล่า                                          ง.  ผู้ย่อยอินทรียสาร
ภายในถ้ำที่มืดสนิทมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุด
       ก.  มอส                                          ข.  ตะไคร่น้ำ
       ค.  เฟิร์น                                         ง.  เห็ดกับรา
สิ่งใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต (Producer) ในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงปลา
       ก.  ปลา                                          ข.  ไข่น้ำ
       ค.  ไรน้ำ                                         ง.  แบคทีเรีย

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

การกดไลค์กดแชร์ คือกำลังใจที่ดี ในการทำข้อสอบต่อไปNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น