โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Sunday, October 12, 2014

แจกฟรีข้อสอบติวพร้อมเฉลยมาตรฐาน ม .2 วิชาสังคมศึกษา ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ 2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา เตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 2
ข้อสอบแบบออนไลน์พร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา ม.2
ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ม
.2

สินค้าอุตสาหกรรมประเภทใดที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศอินเดีย
       ก.  เหล็กกล้า  เคมีภัณฑ์  สิ่งทอ  อาหาร
       ข.  รถยนต์  เหล็กกล้า  เคมีภัณฑ์  สิ่งทอ
       ค.  ต่อเรือ  รถยนต์  เหล็กกล้า  เคมีภัณฑ์    
       ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์  ต่อเรือ  รถยนต์  เหล็กกล้า
ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย - โอเชียเนียคือใคร
       ก.  เจมส์ คุก                                    ข.  วาสโก ดา กามา
       ค.  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส                    ง.  เฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลน
ปัจจัยใดที่ทำให้ชาวยุโรปอพยพมาอยู่ในทวีปออสเตรเลีย - โอเชียเนีย
       ก.  สภาพเศรษฐกิจดี                          ข.  ภูมิอากาศคล้ายคลึงกับยุโรป
       ค.  มีการปกครองแบบประชาธิปไตย       ง.  มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
บริเวณตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย มีภูมิประเทศอย่างไร
       ก.  ภูเขาสูง                                      ข.  ทะเลทราย
       ค.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ                             ง.  ที่ราบระหว่างภูเขา

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ
การกดไลค์กดแชร์ เป็นการให้กำลังใจที่ดีสำหรับการทำข้อสอบ

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น