โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Thursday, October 9, 2014

แจกฟรีข้อสอบติวพร้อมเฉลย ม .1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 1
ข้อสอบแบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม
.1

สารในข้อใดจัดเป็นสารละลาย
       ก.  นำเชื่อม   นาก                             ข.  เหล็ก   น้ำหมึก
       ค.  น้ำเกลือ   ตะกั่ว                           ง.  น้ำอัดลม  ทองแดง
นักวิทยาศาสตร์ใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายในสารละลาย
       ก.  มีปริมาณสารอยู่มากและมีสถานะเดียวกับสารละลาย
       ข.  มีปริมาณสารอยู่มาก และมีสถานะต่างจากสารละลาย
       ค.  มีปริมาณสารอยู่น้อย และมีสถานะเดียวกับสารละลาย
       ง.  มีปริมาณสารอยู่น้อย และมีสถานะต่างจากสารละลาย
นักเรียนคิดว่าจะใช้วิธีใดในการแยกสารบริสุทธิ์ออกจากสารละลาย
       ก.  ตกผลึก                                      ข.  ระเหยแห้ง
       ค.  หาจุดเดือด                                 ง.  หาจุดหลอมเหลว
อุณหภูมิของสารละลายและสารบริสุทธิ์ ขณะเดือดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
       ก.  เหมือนกัน เพราะเป็นสารเนื้อเดียวกัน
       ข.  เหมือนกัน เพราะมีสมบัติทุกส่วนเหมือนกัน
       ค.  ต่างกัน สารบริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิขณะเดือดคงที่ แต่สารละลายไม่คงที่
       ง.  ต่างกัน สารบริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที่ แต่สารละลายคงที่

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ
No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น