โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Monday, October 20, 2014

ข้อสอบติวพร้อมเฉลย ม .2 วิชาภาษาอังกฤษ ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ .2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้น ม. 2
ข้อสอบแบบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ .2 พร้อมเฉลย
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
.2

   1.   Get up at once, you mustn’t ………….. on that wet grass!
         a.   lying                                                    b.   lie
            c.    lay                                                        d.   lied
   2.   The next bus ………….. for Phuket at 6:30 pm, but Suda hasn’t come yet.
         a.   was leaving                                         b.   leaving
            c.    is leaving                                             d.   will leave
 3. Some jeans ………….. after washing.
         a.   shrink                                                   b.   lessen
            c.    diminish                                               d.   decrease
   4.   Hurry up! The train ………….. .
         a.   comes                                                  b.   came
            c.    is coming                                             d.   come

ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 24 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิก START
2.คลิกตัวเลือก A, B, C, D เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป

ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น