โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Wednesday, October 15, 2014

แจกฟรีข้อสอบพร้อมเฉลย ม .2 วิชาสุขศึกษา ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา .2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกหัดและข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา.2
ข้อสอบ ใช้ติวในการเตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 2
ข้อสอบแบบออนไลน์พร้อมเฉลยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2
แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 พร้อมเฉลยตัวอย่างข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม
.2

ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากท่อไอเสีย จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใด
       ก.  สิ่งแวดล้อมบนถนน                       ข.  สิ่งแวดล้อมในชุมชน
       ค.  สิ่งแวดล้อมนอกที่ทำงาน                ง.  สิ่งแวดล้อมที่ไร้พรมแดน
มลพิษใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคนในเขตเมืองมากที่สุด
       ก.  มลพิษทางดิน                              ข.  มลพิษทางน้ำ
       ค.  มลพิษทางอากาศ                         ง.  มลพิษในวงจรอาหาร
ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเชิงเทคนิค
       ก.  การใช้เทคโนโลยีสะอาด
       ข.  การควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO ๑๔๐๐๐
       ค.  การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
       ง.  การติดตั้งเครื่องกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสามารถเรียกอีกชื่อว่าอะไร
       ก.  โรคติด และโรคไม่ติด                    ข.  โรคมีตัว และโรคไม่มีตัว
       ค.  โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ          ง.  โรคร้ายแรง และโรคไม่ร้ายแรง
ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, , ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน  อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ
ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ 

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น