โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Wednesday, October 15, 2014

แจกฟรีข้อสอบพร้อมเฉลย ม .3 วิชาสุขศึกษา ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา .3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบฝึกหัดและข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา.3
ข้อสอบ ใช้ติวในการเตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 3
ข้อสอบแบบออนไลน์พร้อมเฉลยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3
แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 พร้อมเฉลยตัวอย่างข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม
.3

๑ ใน ๕ ของคาถา ๕ ข้อ เพื่อป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการ   มีเพศสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
       ก.  มีสมาธิ
       ข.  รู้จักปฏิเสธ
       ค.  ตัดสินใจเด็ดขาด
       ง.  ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
ประโยคในข้อใดที่สื่อความหมายถึง "Just Say No"
       ก.  "คุณหลอกลวงฉันหรือเปล่า"
       ข.  "ปล่อยฉันนะ อย่ามาล่วงเกินฉันอีก"
       ค.  "ถ้าฉันท้องแล้วเธอจะรับผิดชอบหรือไม่"
       ง.  "อยากให้เธอเป็นคนที่เข้าใจฉันมากที่สุดในโลก"
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดมักก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร
       ก.  การข่มขืน
       ข.  การลวนลาม
       ค.  การล่วงละเมิดทางเพศ
       ง.  การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด ข้อใดเหมาะสมที่สุด
       ก.  ระมัดระวังตนเอง
       ข.  พกพาอาวุธติดตัว
       ค.  เรียนศิลปการป้องกันตนเอง
       ง.  แต่งกายรัดกุม ไม่เปิดเผยสัดส่วน
พฤติกรรมของบุคคลในข้อใดที่จัดว่าเป็นคนไม่รักตนเอง
       ก.  ตัดสินใจช้า
       ข.  มีเหตุผลน้อย
       ค.  ไม่รักนวลสงวนตัว
       ง.  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, , ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป
ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ

ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น