โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Sunday, January 25, 2015

ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3,ข้อสอบพื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ม.2

ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2,ข้อสอบพื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 2,กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2แนวข้อสอบแบบปรนัยพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา เตรียมสอบสำหรับชั้น ม. 2,ข้อสอบแบบปรนัยออนไลน์พร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา ม.2,ตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา ม.2,แบบทดสอบแบบปรนัย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2,ข้อสอบเก่า ม.2

ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 24 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.คลิกทำข้อต่อไป (คลิกส่งคำตอบ แล้ว ต้องคลิกทำข้อต่อไปด้วยนะครับ)

ฝึกทำบ่อยๆนะครับ อย่างน้อยวันละ 1 วิชา

กดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ข้อสอบมาตรฐานแบบปรนัย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3
คลิกโหลดข้อสอบ

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น