โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Wednesday, August 20, 2014

แจกฟรีข้อสอบติวมาตรฐาน ม .3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม .3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบ ม.3 และข้อสอบเก่า ม.3
ตัวอย่างข้อสอบ ม
.3

เพราะเหตุใด สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงต้องแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นข้อมูลตัวเลขก่อนการจัดเก็บ
      ก. ข้อมูลแอนะล็อกไม่สามารถอ่านค่าได้       
      ข. ข้อมูลแอนะล็อกมีรายละเอียดมากเกินความต้องการ
      ค. ข้อมูลตัวเลขมีความละเอียดน้อยกว่าจึงจัดเก็บได้สะดวก
      ง.  สามารถนำข้อมูลตัวเลขมาซ้อนทับกันได้โดยไม่คลาดเคลื่อน
ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
      ก. ยับยั้งการเกิดภัยธรรมชาติ       
      ข. วางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
      ค. ป้องกันการบุกรุกเข้าตัดไม้ทำลายป่า
      ง.  กำหนดสภาพภูมิอากาศในบริเวณต่างๆ

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป

ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับ2 comments:

  1. ชุดนี้เป็นสังคม แต่ดาวน์โหลดมาแล้วกลายเป็นภาษาไทยครับ

    ธรรมรงค์

    ReplyDelete
  2. แก้ไขแล้วครับ เป็นวิชาสังคม ม.3 แล้ว

    ReplyDelete

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น