โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Wednesday, September 10, 2014

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 พร้อมเฉลย ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบออนไลน์ของชั้น ม.3
ข้อสอบติววิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้น ม. 3 พร้อมเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม
.3

ปัจจุบันอายุของอาร์มกับโอมมีอัตราส่วนเป็น 2:3 เมื่อ 6 ปีที่แล้วอายุของอาร์มกับ
นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร มัธยฐาน 155 เซนติเมตร และพิสัย
เท่ากับ11   นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร
1) 160 เซนติเมตร                 2) 162 เซนติเมตร
3) 164 เซนติเมตร                 4) 166 เซนติเมตร
ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้  5 , 5 , 5 , X , 8 , 8 , 8 , 15 , 15 และ15  ถ้าค่าเฉลี่ยของ
    ข้อมูลชุดนี้เท่ากับ8.9  ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไร
    1) 5                                      2) 8
    3) 5, 8, 15                             4) ไม่มีฐานนิยม
กำหนดข้อมูล 6 , 4 , 2 , 7 , 9 , 2   ข้อใดไม่ถูกตัอง
    1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5
    2) มัธยฐานเท่ากับ 5
    3) ฐานนิยมเท่ากับ 2
    4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1

ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 24 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก 1, 2, 3, 4 เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป

ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น