โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

แนวข้อสอบ O-NET ม.ปลาย

โหลดฟรีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.ปลาย


ข้อสอบ O-NET ม. ปลาย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


ข้อสอบ O-NET ม. ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิทย์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ข้อสอบวิทย์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ข้อสอบวิทย์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
ข้อสอบวิทย์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4ข้อสอบวิทย์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 5


ข้อสอบ O-NET ม. ปลาย วิชาสังคมศึกษาฯ

ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


ข้อสอบ O-NET ม. ปลาย วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบ วิชาสุขศึกษา  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ข้อสอบ วิชาสุขศึกษา  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ข้อสอบ O-NET ม. ปลาย วิชาวิชาศิลปะ

ข้อสอบ (ทัศนศิลป์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ข้อสอบ (ทัศนศิลป์) ฉบับที่ 1 ตอนที่  2
ข้อสอบ  (ดนตรี) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ข้อสอบ  (ดนตรี) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ข้อสอบ (นาฏศิลป์) ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1


ข้อสอบ O-NET ม.ปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
ข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


ข้อสอบ O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


1 comment:

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น