โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Wednesday, August 13, 2014

แจกฟรีข้อสอบติวมาตรฐาน ม .3 วิชาประวัติศาสตร์ ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบเก่า ม.3
ตัวอย่างข้อสอบ ม.3

ปัจจุบันการนับศักราชแบบสากลซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดได้แก่แบบใด
      ก. คริสต์ศักราช                        ข. ฮิจเราะห์ศักราช
      ค. พุทธศักราช                         ง. มหาศักราช
ถ้านักเรียนพบหลักฐานที่บันทึกไว้ว่า นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ แสดงว่าเหตุการณ์      นั้นตรงกับ พ.ศ.ใด
      ก. พ.ศ. ๑๘๙๓                        ข. พ.ศ. ๒๓๑๐          
      ค. พ.ศ. ๒๔๓๐                        ง. พ.ศ. ๒๕๐๐  

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป

ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น