โฆษณาบนVDO

เรื่องเด่นyengo

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Friday, August 15, 2014

ฝึกทำข้อสอบติวมาตรฐาน ม .3 วิชาภาษาไทย ชุด ข้อสอบมาตรฐานวิชาภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานวิชาภาไทย ม.3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบเก่า ม.3
ตัวอย่างข้อสอบ ม
.3

ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของภาษาไทย
      ก. เป็นภาษาตระกูลคำโดด          ข. มักเป็นคำพยางค์เดียว
      ค. เป็นคำควบกล้ำ                     ง.  มีความหมายสมบูรณ์ในแต่ละคำ
ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
      ก. ฟรี  โค้ก                             ข. ชบา  แข
      ค. เที่ยว  เล่น                          ง.  เจ๊  เชิ้ต

ข้อสอบมีทั้งหมด 30  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 18 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก ก, ข, ค, ง เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.เริ่มทำข้อต่อไป

ควรฝึกทำบ่อยๆนะครับ จะได้จำได้ และควรทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 วิชาครับNo comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น